Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2012 - Ανακοίνωση

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για το σχεδιασμό και δράσεις Π.Π. για την αντιμετώπιση ΣΕΙΣΜΩΝ 2012

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εξέδωσε το 2450/09-04-2012 έγγραφό της με θέμα:

Εκδήλωση του ΟΗΕ στη Βενετία με θέμα την προστασία των πόλεων και της πολιτιστικής κληρονομιάς από καταστροφές λόγω της κλιματικής αλλαγής

Σελίδες