Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2013 - Ανακοίνωση

Σεπτέμβριος 16, 2013

• Σχεδιασμός και δράσεις ΠΠ για αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες 2013

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, εξέδωσε το υπ' αριθ. πρωτ. 5246/16-09-2013 έγγραφό της με θέμα:

Αύγουστος 1, 2013

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή κειμένων προς αξιοποίηση στην Παγκόσμια Έκθεση Αξιολόγησης 2015 του UNISDR έως 6/9

 Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Μείωση της Επικινδυνότητας των Καταστροφών (UNISDR) εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή σύντομων κειμένων, προκειμένου να αξιοποιηθούν στην σύνταξη της Παγκόσμιας Έκθεσης Αξιολόγησης του 2015 (Global Assessment Report 2015 – GAR15).

Ιούλιος 24, 2013

Ιούλιος 1, 2013

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή υποψηφιοτήτων για ασκήσεις μονάδων πολιτικής προστασίας και λοιπών ομάδων

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έκδοση πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για ασκήσεις μονάδων πολιτικής προστασίας, τεχνικών και υποστηρικτικών ομάδων, καθώς και Ευρωπαϊκών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας

Βραβείο ύψους 100.000 ευρώ ανακοινώθηκε από τη Γραμματεία της Διεθνούς Στρατηγικής Μείωσης των Καταστροφών του Ο.Η.Ε.

Κατά το κλείσιμο των εργασιών της 4ης Συνόδου της Παγκόσμιας Πλατφόρμας Μείωσης της Επικινδυνότητας των Καταστροφών που έλαβε χώρα στη Γενεύη από 19 έως 23 Μαΐου 2013 ανακοινώθηκε ότι το Risk Aw

Σελίδες