Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 2013 - Ανακοίνωση

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Τύπος

Εκδόθηκε ο Απολογισμός του Κέντρου Επιχειρήσεων Π.Π. με τα στατιστικά στοιχεία του 2012

 Το Κέντρο Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ) συνέταξε τον Απολογισμό για το 2012. 

Πρόσκληση της Ε. Επιτροπής για υποβολή προτάσεων με θέμα «Evaluation of Humanitarian Aid and Civil Protection Activities.»

Δημοσιεύτηκε πρόσκληση (call for tenders) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για υποβολή προτάσεων με θέμα «Multiple Framework Contract for the Evaluation of Humanitarian Aid and Civil Protection Activities.