Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 2013 - Ανακοίνωση

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Τύπος

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή κειμένων προς αξιοποίηση στην Παγκόσμια Έκθεση Αξιολόγησης 2015 του UNISDR έως 6/9

 Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για την Μείωση της Επικινδυνότητας των Καταστροφών (UNISDR) εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την υποβολή σύντομων κειμένων, προκειμένου να αξιοποιηθούν στην σύνταξη της Παγκόσμιας Έκθεσης Αξιολόγησης του 2015 (Global Assessment Report 2015 – GAR15).