Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Νοε 2014 - Ανακοίνωση