Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 31, 2014 - Ανακοίνωση

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Τύπος

Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διοργάνωση ασκήσεων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασκήσεις μονάδων πολιτικής προστασίας (civil protection modules), ομάδων τεχνικής συνδρομής και υποστήριξης (technical assistance and support teams) και ευρωπαϊκών ομάδων πολιτικής προστασίας (EU civil protection teams).