Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2014 - Ανακοίνωση

Νοέμβριος 4, 2014

Οκτώβριος 27, 2014

Οκτώβριος 13, 2014

Ιούλιος 31, 2014

Δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για διοργάνωση ασκήσεων

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για ασκήσεις μονάδων πολιτικής προστασίας (civil protection modules), ομάδων τεχνικής συνδρομής και υποστήριξης (technical assistance and support teams) και ευρωπαϊκών ομάδων πολιτικής προστασίας (EU civil protection teams).

Σελίδες