Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2014 - Ανακοίνωση

Απρίλιος 3, 2014

Πρόσκληση της E.E. για υποβολή προτάσεων για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης Π.Π. και θαλάσσιας ρύπανσης για το 2014

               Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για προγράμματα ετοιμότητας και πρόληψης στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της ρύπανσης θαλάσσιου περιβάλλοντος για το 2014. Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων είναι η 30η Μαΐου 2014.

Μάρτιος 7, 2014

Εσωτερικός Κανονισμός για την ηλεκτρονική διαχείριση εγγράφων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στο pdf

Φεβρουάριος 20, 2014

Σελίδες