Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2015 - Ανακοίνωση

Δεκέμβριος 30, 2015

- Πρόσκληση της E.E. για υποβολή προτάσεων προγραμμάτων ετοιμότητας και πρόληψης σε πολιτική προστασία και θαλάσσια ρύπανση για το 2016

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της θαλάσσιας ρύπανσης για το 2016.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14 Μαρτίου 2016.

Νοέμβριος 24, 2015

- Σχεδιασμός και δράσεις Π. Π. για αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό 2015–16

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, εξέδωσε το υπ' αριθ. πρωτ. 8183/24-11-2015 (ΑΔΑ: 69Ζ4465ΦΘΕ-ΦΣΧ) έγγραφό της με θέμα:

Μάιος 14, 2015

- Ανακοίνωση προς ειδικευμένους εθελοντές

Παρακαλούμε οι Ειδικευμένοι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας με τους ακόλουθους Αριθμούς Μητρώου να επικοινωνήσουν με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Τμήμα Εθελοντισμού και Εκπαίδευσης στα τηλέφωνα 213 1510132, 213 1510124:

Απρίλιος 22, 2015

- Δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για ασκήσεις Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Π.Π. 2015

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για ασκήσεις στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για το 2015.
Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 24 Ιουνίου 2015.

Σελίδες