Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 30, 2015 - Ανακοίνωση

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31

- Πρόσκληση της E.E. για υποβολή προτάσεων προγραμμάτων ετοιμότητας και πρόληψης σε πολιτική προστασία και θαλάσσια ρύπανση για το 2016

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξέδωσε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για συγχρηματοδότηση προγραμμάτων στον τομέα της πολιτικής προστασίας και της θαλάσσιας ρύπανσης για το 2016.

Η προθεσμία υποβολής λήγει στις 14 Μαρτίου 2016.