Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Οκτ 2016 - Ανακοίνωση

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Τύπος

Οκτώβριος 26, 2016

- Εξουσιοδότηση για κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης των Δημοτικών Ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου του Δήμου Πρέβεζας.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016

 

Οκτώβριος 24, 2016

Οκτώβριος 22, 2016

- Κήρυξη του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Κήρυξη του  Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

 

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2016

 

Οκτώβριος 16, 2016

Οκτώβριος 11, 2016