Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 6, 2016 - Ανακοίνωση