Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μαρ 2016 - Ανακοίνωση

Μάρτιος 30, 2016

- Εγκύκλιος με οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε το υπ’ αριθ.

Μάρτιος 10, 2016

- Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε το υπ’ αριθ.