Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 17, 2016 - Ανακοίνωση

Ημερομηνία
 • Όλες
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
Τύπος

Ορθή επανάληψη - Ανακοίνωση Πρόσκλησης για μετάταξη στη ΓΓΠΠ

Με την υπ’ αριθ. 5886/16-8-2016 (ΑΔΑ: ΨΒ28465ΦΘΕ-ΑΙΕ) ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προσκαλούνται υπάλληλοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μετάταξη σε αυτήν.