Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2016 - Ανακοίνωση

Απρίλιος 8, 2016

- Εγκύκλιος για δασικές πυρκαγιές 2016

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ως φορέας της Κεντρικής Διοίκησης, με κύρια αποστολή το συντονισμό των φορέων που εμπλέκονται σε όλο το φάσμα της διαχείρισης κινδύνων από την εκδήλωση καταστροφών, εξέδωσε το υπ' αριθ.

Μάρτιος 30, 2016

- Εγκύκλιος με οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε το υπ’ αριθ.

Μάρτιος 10, 2016

- Εγκύκλιος για την αντιμετώπιση ατυχημάτων κατά την οδική και σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εξέδωσε το υπ’ αριθ.

Σελίδες