Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 10, 2017 - Ανακοίνωση

- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017

 

- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Δήμου Αιγιαλείας της ΠΕ Αχαΐας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2017