Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Φεβ 2017 - Ανακοίνωση

Φεβρουάριος 16, 2017

Φεβρουάριος 3, 2017

* Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη της Τοπικής Κοινότητας Μοίρας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2017