Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 2017 - Ανακοίνωση

Μάιος 30, 2017

Μάιος 17, 2017

- Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη του Δήμου Αγίου Ευστρατίου της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 17 Μαΐου 2017

 

Μάιος 14, 2017