Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2017 - Ανακοίνωση

Ιούλιος 31, 2017

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για μετάταξη υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

Με την υπ’ αριθ. 5470/28-7-2017 (ΑΔΑ:75ΩΠ465ΧΘ7-9Η9) ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προσκαλούνται υπάλληλοι να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για μετάταξη σε αυτήν.

Ιούλιος 28, 2017

Αυτοψίες που διενεργήθηκαν στην Κω από 21 – 27 Ιουλίου 2017 από τα τεχνικά κλιμάκια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και των τοπικών φορέων

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2017

 

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζονται στην Κω οι έλεγχοι και οι αυτοψίες από τα τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που βρέθηκαν στο νησί από την πρώτη στιγμή.

Ιούλιος 21, 2017

Ιούλιος 19, 2017

Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη του Δήμου Σιθωνίας της Π.Ε. Χαλκιδικής σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 19 Ιουλίου2017

 

Ιούλιος 17, 2017

Συλλυπητήριο μήνυμα Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Καπάκη για τον θάνατο του Δόκιμου Ανθυποπυραγού

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2017

 

Σελίδες