Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 3, 2017 - Ανακοίνωση

Χρηματοδότηση ύψους 50.000,00 ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ισχυρού σεισμού στη Λέσβο

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

 

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανταποκρινόμενη σε σχετικό αίτημα του Δήμου Λέσβου, παρέχει ενίσχυση 50.000,00 ευρώ για την αντιμετώπιση των συνεπειών του ισχυρότατου σεισμού που έπληξε το νησί στις 12 Ιουνίου 2017.

Αναδημοσίευση της προκήρυξης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού

Αθήνα, 3 Ιουλίου 2017

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη θέσεων για τον ορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Ανθυποπυραγών, στη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.