Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Αυγ 1, 2017 - Ανακοίνωση

Αναδημοσίευση της προκήρυξης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για την εισαγωγή πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ στη Σχολή Ανθυποπυραγών

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2017

 

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή επτά (7) πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 με κατατακτήριες εξετάσεις.