Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2017 - Ανακοίνωση

Νοέμβριος 19, 2017

Εξουσιοδότηση για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2017

Εξουσιοδότηση για την κήρυξη περιοχών της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2017

Νοέμβριος 18, 2017

Νοέμβριος 16, 2017

Νοέμβριος 14, 2017

Κήρυξη του Δήμου Σύμης της Π.Ε. Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 14 Νοεμβρίου 2017

Σελίδες