Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Δεκ 2018 - Ανακοίνωση