Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 2018 - Ανακοίνωση

Απρίλιος 23, 2018

Απρίλιος 22, 2018

Απρίλιος 10, 2018

Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη της Δ.K. Καρπενησίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα,10 Απριλίου 2018

 

Απρίλιος 7, 2018

Απρίλιος 5, 2018

Σελίδες