Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Μάιος 23, 2018 - Ανακοίνωση

Ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), έθεσε υπό τάση 25 kV, την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00, το σύστημα Ηλεκτροκίνησης του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου (χ.θ.217+485 – 219+937).