Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2018 - Ανακοίνωση