Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2018 - Ανακοίνωση

Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών των Π.Ε. Μαγνησίας - Σποράδων και Φθιώτιδας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2018

Έκδοση Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για την αντιπυρική περίοδο 2018

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ανακοινώνει την έκδοση του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς για τη φετινή αντιπυρική περίοδο και συγκεκριμένα για το διάστημα από την 1η Ιουνίου έως την 31η Οκτωβρίου 2018.

Ανακοίνωση του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2018

Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), έθεσε υπό τάση 25 kV, την Τρίτη 22 Μαΐου 2018 και ώρα 17.00, το σύστημα Ηλεκτροκίνησης του Σ.Σ. Λιανοκλαδίου (χ.θ.217+485 – 219+937).

Σελίδες