Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2018 - Ανακοίνωση

Απρίλιος 5, 2018

Απρίλιος 4, 2018

Μάρτιος 30, 2018

Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Rapid Mapping της Ε.Ε. για την άμεση χαρτογράφηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες στον Έβρο.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

Εξουσιοδότηση για κήρυξη περιοχών της Π.Ε. Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018

Μάρτιος 19, 2018

Σελίδες