Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2018 - Ανακοίνωση

Μάιος 8, 2018

Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 08 Μαΐου 2018

 

Απρίλιος 23, 2018

Απρίλιος 22, 2018

Απρίλιος 10, 2018

Εξουσιοδότηση Γενικού Γραμματέα για την κήρυξη της Δ.K. Καρπενησίου σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα,10 Απριλίου 2018

 

Απρίλιος 7, 2018

Σελίδες