Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 11, 2019 - Ανακοίνωση