Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Απρ 9, 2019 - Ανακοίνωση