Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 23, 2019 - Ανακοίνωση