Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2019 - Ανακοίνωση

Μάρτιος 6, 2019

Κήρυξη περιοχών των Π.Ε. Άνδρου, Θήρας, Αιτωλοακαρνανίας και Ευβοίας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 06 Μαρτίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλλης, κήρυξε:

Μάρτιος 1, 2019

Φεβρουάριος 27, 2019

Φεβρουάριος 26, 2019

Κήρυξη των Π.Ε. Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και του Δήμου Αιγιαλείας της Π.Ε. Αχαΐας σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Ταφύλλης, κήρυξε:

Φεβρουάριος 22, 2019

Σελίδες