Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιαν 2, 2020 - Ανακοίνωση