Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2020 - Ανακοίνωση

Ιούλιος 24, 2020

Κήρυξη περιοχών του Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τις κοινότητες :

Ιούλιος 3, 2020