Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 2020 - Ανακοίνωση