Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 2020 - Ανακοίνωση

Οκτώβριος 2, 2020

Σεπτέμβριος 21, 2020

Κήρυξη της Δημοτικής Ενότητας Απολλωνίων Λευκάδας και του Δήμου Σοφάδων Καρδίτσας σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2020

Σεπτέμβριος 19, 2020

Ιούλιος 24, 2020

Κήρυξη περιοχών του Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας

Αθήνα, 24 Ιουλίου 2020

 

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Βασίλειος Παπαγεωργίου, κήρυξε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τις κοινότητες :

Ιούλιος 3, 2020

Σελίδες