Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 0 - Ανακοίνωση