Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - 948, 2005 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς