Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 20, 2008 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς