Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Σεπ 24, 2008 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς