Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 17, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς