Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 19, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς