Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 22, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς