Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουν 24, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς