Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 16, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς