Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 19, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς