Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 2, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς