Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 20, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς