Αρχείο Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας - Ιουλ 23, 2009 - Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς